Αποστολές & Πληρωμές

Για παραγγελίες εντός Αττικής : παράδοση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποδοχής της παραγγελίας

Για παραγγελίες επαρχίας: παράδοση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποδοχής της παραγγελίας στην εκάστοτε συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία.

Σε περίπτωση ζητούμενης ή αναγκαστικής χρήσης ελεγχόμενης θερμοκρασίας για την αποστολή ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση, ανάλογα με το δρομολόγιο της εκάστοτε συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρίας. 

Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνεται είτε τοις μετρητοίς είτε με τραπεζική κατάθεση σε κάποιον από τους αναγραφόμενους στο τιμολόγιο λογαριασμούς.